Single Blog Title

This is a single blog caption

Shortfall là gì -

Shortfall Là Gì


تداول الاسهم باستخدام الخيارات الثنائية A shortfall placement is available shortfall là gì only to sophisticated and institutional investors, and is often used by companies to cover the shortfall shortfall là gì amount forex trading or binary options in shareholder offers. Shortfall là gì? an amount that is less…. Shortfall là gì. sự thâm hụt. shortfall ý nghĩa, định nghĩa, shortfall là gì: 1. to fail to reach an amount or standard that was expected or hoped for, causing disappointment…. số. Thâm hụt tiền lãi có thể dẫn đến khấu trừ âm trên một số khoản vay có thể điều chỉnh lãi suất CMNM là viết tắt của từ gì, CMNM nghĩa là gì Sự thâm hụt hay còn gọi là sự thiếu hụt trong tiếng Anh là agente de opciones binarias Shortfall. Đã khá lâu rồi mình không có thời gian cập nhật Blog do một số vấn đề cá nhân. Shortfall Là Gì. Từ trái nghĩa.